Officieel is het zo dat een burgerlijk huwelijk uitsluitend mag worden gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze mag volgens de wet zijn werkzaamheden uitsluitend verrichten in het gemeentehuis, officieel huis der gemeente genoemd, maar omdat dit begrip niet in de Nederlandse wet omschreven staat, en dus ook niet aan welke eisen het moet voldoen, laat dit ruimte voor een eigen interpretatie en is elke gemeente vrij in het aanwijzen van een trouwlocatie als ‘huis der gemeente’. Het is dus officieel zo dat de gemeenten de trouwlocaties aanwijzen en als zodanig met inachtneming van de richtlijnen bepalen welke trouwlocaties er binnen de gemeentegrenzen aangewezen worden. Officieel wijzen dus niet de locaties maar de gemeente een ‘huis der gemeente’ aan.

Voorwaarden voor het aanvragen van de status officiële trouwlocatie

Als je wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren kun je gebruik maken van de trouwzaal in een stad- of gemeentehuis van jullie keuze. Ook kun je kiezen voor een alternatieve locatie. Deze locatie moet dan voldoen aan onder andere de navolgende voorwaarden:

 • de openbaarheid moet zijn gewaarborgd;
 • het moet een ruimte betreffen;
 • de locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn;
 • locatie moet overdekt zijn;
 • locatie moet verwarmd zijn;
 • aanwezigheid van een omkleedruimte;
 • aanwezigheid van een toilet;
 • de gemeente wijst de trouwlocaties aan;
 • er moeten regelmatig huwelijken worden voltrokken, dit ter voorkoming van het feit dat een locatie slechts voor één huwelijk wordt aangewezen;
 • de locatie moet algemeen bekend zijn als plaats waar huwelijken worden voltrokken;
 • het gemeentebestuur moet bij de aanwijzing van een locatie de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in acht nemen.

De volgende wettelijke bepalingen zijn van belang voor de plaats van de voltrekking van een huwelijk:

 1. Artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat een huwelijk in tegenwoordigheid van ten
  minste twee en ten hoogste vier getuigen in het openbaar in het gemeentehuis ten overstaan
  van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voltrokken.
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan indien hij/zij gewichtige redenen (bijvoorbeeld
  ziekte, detentie) aanwezig acht, deze taak ook buiten het gemeentehuis uitoefenen. In dat geval
  kan de huwelijksvoltrekking plaats vinden in een bijzonder huis in het bijzijn van zes getuigen.
 3. Onder het gemeentehuis wordt verstaan het pand waar het gemeentebestuur zetelt en/of de
  gemeentesecretarie is gevestigd. Ingevolge artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994 kan
  de gemeenteraad ook andere panden dan waar de secretarie is gevestigd aanwijzen tot
  gemeentehuis. Het wettelijke vereiste van de openbaarheid moet echter wel verzekerd zijn.

Alternatieve trouwlocatie

Veel gemeenten zijn soepel met het aanstellen van een trouwlocatie voor één dag ook wel alternatieve trouwlocaties genoemd. Informeer bij je gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Tags:officiële trouwlocaties, huis der gemeente, trouwlocatie