Als weddingplanner krijg je veel persoonlijke informatie te verwerken. Denk aan trouwdata, de trouwlocatie, de datum van de huwelijksreis, gastenlijsten en financiële informatie. Hoe ga je daarmee om? Net als elke beroepsgroep in Nederland AVG compliant moet zijn, geldt dat ook voor weddingplanners. Waar laat jij de Privacy gevoelige informatie van de bruidsparen waarmee je werkt?

weddingplanner AVG Privacy

Welke informatie moet een weddingplanner aan haar klanten geven onder de AVG?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties een informatieplicht. De AVG stelt specifieke eisen aan de informatie die organisaties moeten geven aan haar clienten. Het moet duidelijk zijn wat je als weddingplanner met persoonsgegevens van bruidsparen doet. Vaak gebeurt dit via een online privacystatement.

Doel privacystatement

Zo’n online statement of ander document mag volgens de AVG niet te lang en ingewikkeld zijn. Het moet voor het bruidspaar te begrijpen zijn wat de organisatie met uw persoonsgegevens doet. Alleen dan kan een bruidspaar bepalen ze haar persoonsgegevens wel met jou als weddingplanner wil delen.

Eisen aan privacystatement

De AVG stelt een aantal eisen aan de transparantie over de verwerking van persoonsgegevens. Organisaties moeten in hun privacystatement opnemen:

  • welke persoonsgegevens je van bruidsparen verwerkt;
  • voor welk specifiek doel je dat doet;
  • of je de gegevens deelt of doorverkoopt aan andere organisaties en zo ja, aan welke.

Meer Informatie Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kun je terecht bij www.rijksoverheid.nl.